01ต้นชิดาเระซากุระในวัดโชกะคุจิ

02ต้นชิดาเระซากุระที่เฮะบิโมริทสึกะ

03ต้นเบะนิชิดาเระในวัดไดโชจิ

04ต้นชิดาเระซากุระในวัดมังปุคุจิ

05ต้นเบะนิชิดาเระซากุระที่นากาโมริ

06ต้นซากุระในโอะซาวะ

07ต้นซากุระในฮานากิอุจิ

08ต้นซากุระนามิคิที่ริมแม่น้ำโอทาคิเนะ

09ต้นซากุระพันธุ์โอซาวะมิยะโนะชิดาเระ

010ต้นชิดาเระซากุระในคาเบะสึ

011ต้นซากุระพันธุ์เซะซาอิจิจิโซ

012ต้นซากุระพันธุ์ชิโมะยามะดะ

013ต้นชิดาเระซากุระในศาลเจ้าโดยามะโอจิ

014ต้นซากุระพันธุ์อาบุมิซุริอิชิแห่งเทพเจ้าอิเสะ

015ต้นซากุระพันธุ์ยาซุมิอิชิ

016ต้นไดโคะคุเท็นโนะซากุระ

017ต้นซากุระในวัดโจโคเซ็นจิ

018ต้นวาเสะกะวาตาเทะซากุระ

019ต้นซากุระในศาลเจ้าเอะมัตสึ

020ต้นซากุระในวัดไดโจจิ

021ต้นซากุระในวัดเออิเซ็นจิ

022ต้นเบ็นเท็นซากุระ

023ต้นชิดาเระซากุระในวัดโกโซจิ

024ต้นชิดาเระซากุระในศาลเจ้าโออิคาสึจิ

025ต้นทาเนะมาคิซากุระในนากาซาคุ

026ต้นซากุระนามิคิในโควานาชิ

027ต้นซากุระในอาเสะมิซาวะ

028ต้นชิดาเนะซากุระในอาคิโมโตะマップ

  • 田村市
  • 田村市facebook
  • 田舎で暮らしたいを応援!
  • あぶくま洞