แผนที่แหล่งชมดอกซากุระ

  • เมืองฟุเนะฮิคิมาจิ
  • ต้นชิดาเระซากุระในวัดโชกะคุจิ (しょうがくじのしだれざくら)

ดอกเริ่มร่วง

ช่วงที่หาชมได้ในแต่ละปี:ปลายเดือนเมษายน

  • ภาพเมื่อดอกซากุระบานสะพรั่ง
  • ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 24 เมษายน "บานสะพรั่ง"

เกี่ยวกับต้นชิดาเระซากุระในวัดโชกะคุจิ

ว่ากันว่า ผู้คนในชุมชนมินามิอุทสึชิได้นำต้นอ่อนเล็กๆ ของดอกมิฮารุโนะทาคิซากุระ 2 ต้นมาปลูกในสวนของวัดโชกะคุจิและศาลเจ้าอินาริในปีแรกของยุคโชโฮ (ค.ศ. 1644) ดอกซากุระแห่งนี้เบ่งบานประหนึ่งคอยพิทักษ์บรรดาพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ในบริเวณนั้น

ที่อยู่
  • เลขที่ 94 มินามิอุทสึชิ ฟุเนะฮิคิมาจิ เมืองทามุระ
  • *สำหรับระบบนำทางในรถยนต์ (Car navigation system) จะใช้ MAPCODE เป็น 「451 601 413*55」
    *"รหัสแผนที่" และ "MAPCODE" คือ เครื่องหมายทางการค้าของ Denso Corporation
  • ค้นดูด้วย Google map
พันธุ์ของดอกซากุระ/อายุของต้นซากุระ

ดอกชิดาเระซากุระ /อายุของต้นซากุระมีอายุราว 350 ปี

ลานจอดรถ

มี