แผนที่แหล่งชมดอกซากุระ

  • เมืองฟุเนะฮิคิมาจิ
  • ต้นชิดาเระซากุระในศาลเจ้าโดยามะโอจิ (どうやまおうじじんじゃのしだれざくら)

ดอกเริ่มร่วง

ช่วงที่หาชมได้ในแต่ละปี:ปลายเดือนเมษายน

  • ภาพเมื่อดอกซากุระบานสะพรั่ง
  • ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 24 เมษายน "บานสะพรั่ง"

เกี่ยวกับต้นชิดาเระซากุระในศาลเจ้าโดยามะโอจิ

ศาลเจ้าที่มีตำนานเล่าขานต่อมาว่าสร้างขึ้นโดยนักรบนามว่า ซากะโนะอุเอะ โนะทามุระมะโระ ในช่วงกลางยุคสมัยมุโรมาจิ ส่วนของอาคารหลักยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ต้นซากุระนี้ตั้งอยู่ด้านข้างบันไดหินบริเวณด้านหน้าทางเข้าออกศาลเจ้าแห่งนี้ ความงดงามของต้นซากุระนี้ คือ ลักษณะการแผ่คลุมเหนือทางเดินให้ความรู้สึกประหนึ่งเป็นหลังคาดอกซากุระ

ที่อยู่
  • เลขที่ 171 โดยามะ คะโดซาวะ ฟุเนะฮิคิมาจิ เมืองทามุระ
  • *สำหรับระบบนำทางในรถยนต์ (Car navigation system) จะใช้ MAPCODE เป็น 「300 760 253*50」
    *"รหัสแผนที่" และ "MAPCODE" คือ เครื่องหมายทางการค้าของ Denso Corporation
  • ค้นดูด้วย Google map
พันธุ์ของดอกซากุระ/อายุของต้นซากุระ

ดอกชิดาเระซากุระ /อายุของต้นซากุระอายุราว 140 ปี

ลานจอดรถ

มี