แผนที่แหล่งชมดอกซากุระ

  • โทคิวะมาจิ
  • ต้นวาเสะกะวาตาเทะซากุระ (わせがわたてざくら)

ช่วงที่หาชมได้ในแต่ละปี:ปลายเดือนเมษายน

  • ภาพเมื่อดอกซากุระบานสะพรั่ง

เกี่ยวกับต้นวาเสะกะวาตาเทะซากุระ

เป็นต้นไม้สายพันธุ์ฮิกันซากุระ ตั้งอยู่ที่เชิงเขาตอนใต้ของประสาทโทคิวะ เนื่องจากในอดีต ช่วงที่ดอกซากุระพันธุ์นี้เบ่งบาน ผู้คนจะหว่านเมล็ดข้าวด้วยวิธีน้ำขังกัน บางครั้งจึงเรียกดอกนี้ว่า ดอกทาเนะมาคิซากุระ โดยจากทางหลวงหมายเลข 288 เมื่อเข้าไปตามถนนแคบๆ ท่านจะพบเห็นต้นซากุระนี้โดดเด่นอยู่ใจกลางเนินเขาที่ค่อนข้างลาดชันนั้น

ที่อยู่
  • วาเสะกะวาตาเทะ โทคิวะ โทคิวะมาจิ เมืองทามุระ
  • *สำหรับระบบนำทางในรถยนต์ (Car navigation system) จะใช้ MAPCODE เป็น 「451 363 337*00」
    *"รหัสแผนที่" และ "MAPCODE" คือ เครื่องหมายทางการค้าของ Denso Corporation
  • ค้นดูด้วย Google map
พันธุ์ของดอกซากุระ/อายุของต้นซากุระ

ดอกฮิกันซากุระ /อายุของต้นซากุระอายุราว 650 ปี

ลานจอดรถ

ไม่มี