แผนที่แหล่งชมดอกซากุระ

เช็คอินกับดอกซากุระในเมืองทามุระด้วยกัน

รวมแหล่งชมดอกซากุระ

  • 開花状況 2021年4月12日現在
  • 最終更新日時 2021年4月12日現在

■ไอคอนแสดงการคาดการณ์การผลิบานของดอกซากุระบาน

  • ต้นอ่อน

  • เริ่มผลิบาน

  • บานกึ่งหนึ่ง

  • บานราวสามในสี่

  • บานสะพรั่ง

  • ดอกเริ่มร่วง

  • เปลี่ยนเป็นใบไม้สีเขียว